Mededelingen archief (van jong naar oud)

20/12/2009. Tentoonstelling archeologische vondsten Melderslo. Wanneer? Van zaterdag 16 januari 2010 tot en met zondag 28 februari 2010. Waar? In het daglonershuisje van Museum De Locht. Meer >>

20/06/2007. Aankondiging archeologisch onderzoek, in de maanden juni tm augustus 2007, door studente Rinie van der Heijden. Meer >>

17/05/2007. Nieuwsbrief. U kunt gratis maandelijks op de hoogte gehouden worden, via e-mail, van geschiedkundige "wist u datjes" van Melderslo. Klik hier om u aan te melden.

18/03/2007. Melderslo bevorderd tot 'Kern met Pit' (KNHM). Op 12/3/2007 heeft de Stichting Geschiedenis Melderslo, op het Gouvernement te Maastricht, voor de derde keer in haar bestaan de prijs Kern met Pit toegekend gekregen door de KNHM. Meer>>

10/12/2006. Films uit de nog niet zo oude doos: Tijdens de productie van de film 'Zoë is de Melderse' zijn beelden uit 1998 van installatiebedrijf van de Lisdonk en schildersbedrijf Peeters verloren gegaan. Deze beelden zijn later terug gevonden en alsnog te zien. Meer>>

27/11/2006. Hint voor Sint: Boek 'Melderslo destijds' of video 'Zoë is de Melderse'.

22/09/2006. Recensie van deze website in Dagblad de Limburger. Meer>>

20/09/2006. Offficiële opening van deze website door voorzitter Harry Litjens. Meer>>

***

20/12/2009. Tentoonstelling archeologische vondsten Melderslo. Wanneer? Van zaterdag 16 januari 2010 tot en met zondag 28 februari 2010. Waar? In het daglonershuisje van Museum De Locht. Wat? De vondsten die boven tafel zijn gekomen tijdens de archeologische inventarisatie en de vondsten van de ontginningsboerderij uit de 13e eeuw op het terrrein van Museum De Locht.

In de jaren 2007-2008 heeft in Melderslo een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Hierbij werd naast een bureauonderzoek ook een op de vier huizen in Melderslo huis-aan-huis bezocht. In totaal kwamen 364 meldingen boven tafel. Vierentachtig procent van deze meldingen kwamen niet voor in de officiële archeologische vondstendatabases. Door het onderzoek is het beeld van de menselijke ontginnings- en bewoningsgeschiedenis aanmerkelijk scherper gemaakt. Verschillende jachtkampen en urnenvelden uit de Steentijd of Metaaltijden zijn langs de beken gevonden. Rond 1300 vestigden zich de eerste mensen aan of in de open plekken in het middeleeuwse bos, aan de ontginningsvelden Eikelenbosserveld en Lochtsveld. Dit is een paar honderd jaar ouder dan we tot op heden op basis van schriftelijke bronnen konden vaststellen.

In januari 2009 is, tijdens een archeologisch onderzoek – in verband met haar uitbreidingsplannen - op verzoek van Museum De Locht, op het Lochtsveld tegen het Meldersveld aan, een rechthoekige boerderij van 11,2 bij 6,7 meter grote constructiekern (gebint) met waterput en perceelsgreppels gevonden. De verlatingsdatum van de boerderij wordt op basis van een gebroken grote voorraadpot die gevonden werd in de waterput en andere blauwgrijze scherven en Siegburgaardewerk gedateerd rond 1350.

Info over archeologie in Melderslo? Klik hier

20/6/2007. Aankondiging archeologisch onderzoek, in de maanden juni tm augustus 2007, door studente Rinie van der Heijden.

Onderwerp: Aankondiging archeologisch onderzoek in de Kwaker

Hallo dorpsbewoners,

De eerste sporen van menselijke bewoning in Melderslo zijn zo’n 5.000 jaar oud. Dit wordt voorondersteld op basis van gevonden vuurstenen gebruiksvoorwerpen in verschillende akkers. Vermoedelijk hebben zich pas voor het eerst permanent mensen in ons dorp gevestigd vanaf 1400 langs de ontginningsvelden Meldersveld en de Eikelenbosch. Tijdens de bouw van de website Geschiedenis Melderslo zijn we tot de conclusie gekomen dat we bekend zijn met de nodige vondsten maar dat tot op heden nooit een grondige inventarisatie plaatsgevonden heeft in ons dorp van “oude spullen” die gevonden zijn in of op de grond. Om de ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van ons dorp, van het stenen tijdperk tot en met de Tweede Wereldoorlog, beter in beeld te brengen hebben wij studente Rinie van der Heijden (zie foto) van de Universiteit Leiden bereid gevonden een onderzoek te verrichten, in de maanden juni tot en met augustus 2007. Wij verzoeken u vriendelijk om mee te werken aan het onderzoek van Rinie. Het onderzoek zal zich in principe beperken tot alle huizen in de volgende straten:

  • Meldersveld: Boomsweg; Denenweg; Blaktweg; Hogeweg; Massenweg; Onkelweg
  • Eikelenbosch: Herenbosweg; Op de Kamp
  • Konijnswarande: Danielweg; Slooierweg; Konijnswarande; Heuvelweg; Konijnenweg; Jaegerweg
  • Overig: Meerlosebaan (de oude Romeinse weg tussen Venlo en Nijmegen)
  • Boerderijen van voor 1900 die niet genoemd zijn bij bovengenoemde straten

Rinie zal haar onderzoek doen aan de hand van vragenlijsten die van te voren in de bus gedaan worden. Ze zal foto’s laten zien van wat er al gevonden is in Melderslo en foto’s meenemen van voorbeelden van potscherven, weefkralen enzovoorts die gevonden zouden kunnen zijn in Melderslo. Wij zijn in principe geinteresseerd in alle oude voorwerpen die gevonden zijn in of op de grond: stenen, munten, bord- of potscherven, metaal, munitie, verkleuringen in het gele zand, resten van neergestorte vliegtuigen enzovoorts. Gevonden langs de weg, op een akker of tijdens het bouwen van een schuur in de grond. U kunt uw vondst vanzelfsprekend zelf houden. Wij willen enkel wat foto’s maken en details van de vondst vastleggen. Wellicht ten overvloede, het is niet de bedoeling dat Rinie in de grond gaat graven. Ze brengt alleen in beeld wat al gevonden is op of in de grond.

Mocht u niet vereerd worden met een bezoek door Rinie – omdat uw huis niet in het onderzoeksgebied valt - maar heeft u toch interessante zaken gevonden op of in de grond of heeft u weet van gevonden zaken waarvan wij waarschijnlijk niet op de hoogte zijn neem dan contact op met ons. Dan zorgen wij ervoor dat Rinie een afspraak maakt met u en uw vondsten ook meeneemt met haar onderzoek.

De vondsten zullen verwerkt worden in een database en ontsloten worden via overzichtskaarten op de website www.geschiedenismelderslo.nl. Na afronding van het onderzoek zal Rinie een presentatie geven van haar onderzoeksresultaten voor belangstellenden. Vanzelfsprekend zal haar volledige onderzoeksrapport ook te raadplegen zijn op onze website. Rinie wordt vanuit de Stichting Geschiedenis Melderslo begeleid door Jörgen Dinnissen. Indien u vragen heeft of anderszins betrokken wilt worden bij dit onderzoek neem dan contact op met hem.

Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking.

Archeologisch onderzoek. Begeleidende brief bij vragenlijst (gepost op 26 en 27/6/2007):

Leiden, 26 juni 2007

Aan de bewoners van dit pand,

Zoals u al heeft kunnen lezen, in de Kwaker van woensdag, 20 juni 2007 (zie bijlage), start er binnenkort een archeologisch onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van Melderslo.

Bij deze zou ik me graag nog even voorstellen. Mijn naam is Rinie van der Heijden en ik studeer nu 4 jaar aan de Universiteit Leiden. Ik ben geboren in Eindhoven en mijn ouders komen uit Nijmegen. Binnen de studie archeologie ligt mijn specialisatie vooral op het gebied van de Nederlandse prehistorie, de tijd voordat de romeinen hier kwamen. Daarnaast ben ik heel erg geïnteresseerd in de andere periodes in Nederland. Ook vind ik het leuker om te werken met het brede publiek dan alles op wetenschappelijk niveau te houden. Toen ik van de Stichting Geschiedenis Melderslo een aanbod kreeg om aan de slag te gaan met een lokaal project, heb ik dat dan ook met beide handen aangepakt.

De bedoeling van het project is om alle archeologische vondsten uit Melderslo boven tafel te krijgen om zo de volledige ontginnings- en bewoningsgeschiedenis van uw dorp in beeld te kunnen brengen. Vandaar dat ik uw medewerking vraag. Heeft u wel eens iets “ouds” of “vreemds” gevonden in de tuin of in een nabij gelegen weiland of akker? Kent u verhalen van anderen die “oude dingen” hebben gevonden of ontdekt?

Deze brief wordt niet in heel Melderslo verspreid, maar alleen langs de straten die al vroeg bestonden. U woont dus op een locatie rijk aan historie!

Om alle informatie te verzamelen, zal ik de komende maanden veel in Melderslo aanwezig zijn en langs de huizen gaan. Deze huisbezoeken zullen plaatsvinden in juli en augustus. Ter voorbereiding op ons gesprek zou ik u willen vragen nu al eens na te denken over de vragen op het ‘Vragenformulier Archeologisch Onderzoek’. Zo kunt u nog eens met familie en buren overleggen en eventuele vondsten alvast opzoeken en opzij leggen. In principe ben ik geinteresseerd in alle oude dingen die gevonden zijn in de grond, langs een weg, op een akker of tijdens bouwwerkzaamheden. U kunt uw vondst vanzelfsprekend zelf houden. Ik wil enkel wat foto’s maken en details van de vondst vastleggen.

Ik heb geen datum gepland voor uw huisbezoek, dus ik zal gewoon een keer aanbellen. Geeft u gerust aan als het dan niet gelegen komt. Met 10 minuten aan informatie ben ik al erg blij. Als er data en tijdstippen zijn waarop het u beter uitkomt, dan kunt u dit van tevoren doorgeven middels een telefoontje of briefje naar Jörgen Dinnissen. Ik werk alle doordeweekse dagen en avonden zijn ook mogelijk.

Wanneer ik langskom, neem ik informatie mee over vondsten die al gedaan zijn in de omgeving en zal ik meteen wat meer informatie geven over het onderzoek. Aan het einde van het onderzoek zullen alle resultaten verschijnen op www.geschiedenismelderslo.nl.

Alvast bedankt en tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Rinie

Rinie van der Heijden

Archeologisch onderzoek. Vragenlijst (gepost op 26 en 27/6/2007):

Vragenformulier Archeologisch Onderzoek

Uw woning:

Hoelang woont u al in Melderslo?

Hoelang woont u al in dit pand?

Kent u de vorige bewoners, en weet u waar ik die kan bereiken?

Heeft u ooit iets uitzonderlijks opgemerkt aan uw woning?

Heeft u verbouwingen verricht aan uw woning?

Heeft u veel in de tuin aangelegd (denk hierbij aan vijvers of diepgewortelde bomen)?

Heeft u wel eens oude of vreemde objecten aangetroffen in of om uw huis? (kijk verder bij ‘Objecten’)

Extra indien u een boerderij met grond heeft:

Waar wordt de grond op dit moment voor gebruikt?

Wordt uw grond opgehoogd middels bemesting?

Hoe diep wordt er geploegd op de verschillende percelen?

Heeft u een idee waar de grond vorige decennia voor is gebruikt?

Heeft u bij het ploegen ooit objecten naar boven gehaald?

Heeft er ooit een ‘survey’ plaatsgevonden op uw grond? (Een ‘survey’ is een onderzoek waarbij de akker strook voor strook wordt afgelopen op zoek naar objecten. Vaak gebeurt dit direct na het ploegen).

Is het mogelijk dat ik -als dit nuttig blijkt te zijn- een globale survey uitvoer op uw land?

Objecten:

Als u bijzondere objecten heeft aangetroffen, dan kan het gaan om een archeologische vondst! Denk hierbij aan aardewerk (potten, kannen, tegels), gebruikte stenen, metalen voorwerpen (vaak heel erg roestig en verweerd), glas (niet meer doorzichtig), misschien hout, munten, munitie, resten van neergestorte vliegtuigen, enzovoorts.

Als u zelf niet de vinder bent, weet u dan waar is de oorspronkelijke vinder te bereiken is om extra informatie te verkrijgen?

Wie deed de vondst?

Wanneer werd de vondst gedaan?

Waar is de vondst gedaan? Liefst zo exact mogelijk. Kunt u het aanwijzen op een kaart of zelfs in het veld?

Hoe diep zat de vondst onder de grond?

Hoe zag de locatie er toen uit, waar werd de grond toen voor gebruikt?

Hoe is de vondst boven water gekomen? Denk aan ploegen, graven, bouwwerkzaamheden, speurwerk (eventueel met metaaldetector) of een opgraving.

Hoe lag de vondst erbij? In wat voor grond zat de vondst?

Graag zou ik de vondsten bekijken en (tijdelijk) meenemen voor verder onderzoek. Als dit niet mogelijk is, zou ik graag een foto maken van het object en enkele gegevens willen noteren.

Vondstformulier:

Datum: Adres: Gesproken met:

Vondstomstandigheden: Vondstnummer: Vinder: Vondstlocatie: Vinddatum: Vindplaats: Vondstverwerving:

Vondst: Materiaal: Type: Aantal: Compleet/fragment: Complextype + datering: Afmetingen: Fotonummer: Tekeningnummer: Opmerkingen:

***

Mededeling 17/5/2007. Nieuwsbrief. U kunt gratis maandelijks op de hoogte gehouden worden, via e-mail, van geschiedkundige "wist u datjes" van Melderslo. Klik hier om u aan te melden.

***

18/03/2007. Melderslo bevorderd tot 'Kern met Pit' (KNHM). Op 12/3/2007 heeft de Stichting Geschiedenis Melderslo, op het Gouvernement te Maastricht, voor de derde keer in haar bestaan de prijs Kern met Pit toegekend gekregen door de KNHM.

De prijs, in het kader van leefbaarheidswedstrijd voor dorpen en steden, is toegekend voor het project Geschiedenis Melderslo. Toekenningsrapport:

"Kern: Melderslo. Project: Virtueel dorpsplein Melderslo. Deelnemersgroep: Stichting Geschiedenis Melderslo.

De Stichting Geschiedenis Melderslo werkte aan een website over de geschiedenis van het dorp. Een laagdrempelige site voor iedere inwoner die iets wilde weten over vroeger. Terwijl het werk vorderde, groeide ook het besef dat er ook een site moest komen over wat er nu in de Melderslo gebeurt. Zo ontstond het idee van het virtuele dorpsplein: een plaats waar de inwoners van Melderslo of waar ook ter wereld via computer, internet en webcam met elkaar kunnen keuvelen.

Maar dit mooie plan ging niet door. De dorpsraad stond erachter maar kwam ten val, en de nieuwe dorpsraad blies het idee voorlopig af. Met als gevolg dat de stichting zich weer concentreerde op haar oude doel: de website gewijd aan de geschiedenis van het dorp.

De bedoeling was om de site niet af te stemmen op amateurhistorici, maar op een ruime kring van belangstellenden. Mensen op zoek naar oude foto's, bidprentjes, of de oorsprong van een straatnaam. En wie meer wilde weten, moest kunnen doorklikken naar de historische achtergronden. Stiekem hoopte de stichting ook mensen op het spoor te komen die documenten wilden afstaan aan het archief.

De stappen van de planning waren: (1) Verzamelen van de krenten in de pap van de geschiedenis van Melderslo. (2) Opzet website. (3) Website bouwen fase een: het digitaal toegankelijk maken van de krenten in de pap. (4) Website bouwen fase twee.

Stap 3 werd in september [2006] voltooid. Stap 4 blijft voorlopig toekomstmuziek: een digitale vondstenkaart, een database van bidprentjes, een maandelijkse nieuwsbrief en een Engelse en Duitse versie van de website.

Zo is www.geschiedenismelderslo.nl een feit. De hoofdjury constateert met genoegen dat vrijwilligers dit zonder hulp van buiten tot stand hebben gebracht en voegt aan de geschiedenis [een] nieuw jaartal toe: 2007 - Melderslo bevorderd tot Kern met Pit."

***

10/12/2006. Films uit de nog niet zo oude doos: Tijdens de productie van de film 'Zoë is de Melderse' zijn beelden uit 1998 van installatiebedrijf van de Lisdonk en schildersbedrijf Peeters verloren gegaan. Deze beelden zijn later terug gevonden en alsnog te zien. Meer>>

***

27/11/2006. Hint voor Sint: Boek 'Melderslo destijds' of video 'Zoë is de Melderse'.

***

22/09/2006. Recensie van deze website in Dagblad de Limburger 22/9/2006:

"Een nieuwe mijlpaal in de historie van Melderslo. De volledige geschiedenis van het dorpje is vanaf nu met een muisklik op het wereldwijde web te vinden. De website www.geschiedenismelderslo.nl is bedacht door de gelijknamige stichting Geschiedenis Melderslo. Die club verzamelt al meer dan dertig jaar alle informatie van en over het dorp. Van krantenknipsels tot foto en videomateriaal. Van bidprentjes tot brieven met bijzondere bijnamen van allang overleden inwoners van Melderslo.

Al jaren lang worden die historische spulletjes bewaard in de kelder van de kerk, maar nu zijn ze zo goed als het kan ook gedigitaliseerd. Op zich ziet de website er niet zo flitsend uit. Zeg maar saai. De ietwat simpele aankleding op een vaalgeel achtergrondje herbergt echter wel grappige en waardevolle zaken. Het Guiness Book of Melderslo bijvoorbeeld. Weet u in welk jaar men voor het eerst sprak over Melderslo? Uit welk jaar de oudste archeologische vondst dateert? Het is allemaal terug te vinden in het recordboek. En zo zijn er nog tal van interessante feiten uit de oude doos van Melderslo te vinden. Tal van bijnamen van inwoners, diverse oude landkaarten, alle straatnamen van het dorp met een korte uitleg van de herkomst, geluids- en beeldfragmenten, tja... te veel om op te noemen eigenlijk. Amateurhistorici en scholieren die een werkstuk moeten maken, kunnen hun hart ophalen op de website. Er is veel te vinden op de digitale pagina's.

Nee, zeker niet alles. Dat weet de stichting Geschiedenis Melderslo ook. Daar zijn ze gelukkig ook heel eerlijk in. De stichting maakt tevens gebruik van de website om zo aan nieuw historisch materiaal te komen. Zo zoekt de club tal van foto's waarvan zij het bestaan vermoeden. Foto's van oud-prinsen en oud-jeugdprinsen bijvoorbeeld. En weetjes als: wie is de oudste inwoner van Melderslo aller tijden? Zo word je op den duur heel compleet."

***

20/09/2006. Offficiële opening van deze website door voorzitter Harry Litjens.

"De groep Stichting Geschiedenis Melderslo bestaat al ruim 30 jaar en heeft vele hoogtepunten meegemaakt. De eerste jaren zijn vele films gemaakt over het leven en werken in Melderslo. Deze werden in de zaal vertoond en werden druk bezocht.

Dankzij medewerking van het Kerkbestuur hebben wij een gedeelte van de kelder van de kerk opgeruimd en in orde gemaakt met klimaatbeheersing voor het archief van Melderslo.

De verenigingen van Melderslo hebben hun archief bij ons opgeslagen en wij hebben hen onder andere daardoor kunnen helpen met speciale uitgaven bij jubilea.

Wij hebben een uitgebreid boek "Melderslo Destijds" uitgegeven. Voor de nieuwe inwoners van Melderslo en alle historisch geïnteresseerden een boek dat je niet kunt missen.

Voor het mooie kerkgebouw staat de zonnewijzer op de laatste steen van de verwoeste kerk "De tijd staat niet stil".

Wij hebben alle kosten kunnen betalen uit het 20 jaar lang organiseren van het Polsstokverspringen in ons mooie Vlasven in het centrum van Melderslo.

Wij hebben nog vele plannen.

Dankzij de goede medewerking van onze dorpsgenoten hebben wij vele films kunnen maken, een groot archief op kunnen zetten. Nu hebben wij een uitgebreide website opgezet, zodat jullie via de computer kunnen zien wat in ons archief is opgeslagen. Wij hebben vele foto's gemaakt of gekregen maar wij weten ook dat men thuis nog foto's, films, verhalen of bidprentjes heeft die wij nog niet hebben. In het belang van de Stichting zouden wij nog graag ontbrekende gegevens ontvangen, zodat onze toekomstige generaties weten hoe uit het verleden het heden is opgebouwd.

Wij zijn als collega's blij en tevreden wat wij samen voor deze Stichting hebben bereikt.

Met de site van de www.geschiedenismelderslo.nl hopen wij nog meer mensen te kunnen bereiken.

Melderslo, 20 september 2006"