Monumenten

Achtergrondinformatie

In Melderslo is 1 rijksmonument & zijn 4 gemeentelijke monumenten: Spoorhuisje, boerderij De Boomshof, schuur bij De Locht, voormalige Schoolwoning en voormalige Pastorie.

Spoorhuisje

Rijksmonument sinds jaar 2001. Gebouwd in jaar 1883 in opdracht van Staatsspoorwegen in Melderslo langs de in 1880 gereedgekomen spoorlijn Nijmegen-Venlo. Het is een van de drie spoorhuisjes die op het grondgebied van Melderslo stonden. Het pand is gebouwd volgens een standaardontwerp voor een "overwegwachterswoning". Nadat de regelgeving en de techniek voor de bewaking van overwegen werden aangepast verloren de overwegwachterswoningen hun functie en zijn de meeste in Nederland verdwenen.

Het kenmerkende aan de overwegwachterswoning is de vooruitspringende partij gericht op het goede zicht op de spoorlijn. Het interieur was zeer sober en is goed bewaard gebleven.

Omschrijving monument. Letterlijke tekst. >> Meer

Boerderij De Boomshof

Gemeentelijk monument. Gebouwd omstreeks jaar 1893 na een brand. Boerderij bestaat uit twee parallelle vleugels en een bakhuisje. De boerderij ligt aan de rand van het Meldersloseveld, aan het begin van de weg die dwars door het veld Horst met Lottum verbindt.

In 1828 werd het Burgerlijk Armbestuur eigenaar van deze boerderij. Een plaquette in de voorgevel herinnert aan deze periode. Dit bestuur exploiteerde de boerderij door deze in pacht te geven aan een pachter. In twintigste eeuw is deze boerderij verkocht aan de pachter Spreeuwenberg.

Omschrijving monument. Letterlijke tekst. >> Meer

Schuur bij Streekboerderij en Nationaal Museum De Locht

Gemeentelijk monument. Schuur is gebouwd in zeventiende of achttiende eeuw. Constructie bestaat uit ankerbalkgebinten, gebintplaten en een sporenkap. Al het hout is van eikenhout. Oorspronkelijk stond deze schuur in Horst-Hegelsom. Steen voor steen en houtdeel voor houtdeel is deze voormalige schuur afgebroken en herbouwd op het terrein van Streekboerderij en Nationaal Museum De Locht. Hier fungeert deze als expositieruimte van landbouwmachines.

Twee krantenartikelen over de demontage van de schuur en sloop van de Verdellenplaats:

Omschrijving monument. Letterlijke tekst. >> Meer

Voormalige Schoolwoning

Gemeentelijk monument. Voormalige schoolwoning en school onder een dak zijn gebouwd in jaar 1916. Statige en representatieve woning met fraaie voorgevel, hoge kamers met ornamenten gebouwd voor hoofdonderwijzer van de lagere school. Via binnendeur destijds verbonden met de voormalige lesgebouwen. Vanaf 1965 werd gebruik gemaakt van de nieuwe lagere school die gebouwd naast de "oude school". In jaren '80 van twintigste eeuw werd het totale pand verkocht. Dankzij de inzet van Geschiedenis Melderslo werd het pand behouden voor het nageslacht en niet afgebroken. De voormalige schoolwoning bleef in originele staat. De voormalige leslokalen werden verbouwd tot drie woningen. De voorgevel bleef staan. De voormalige schoolwoning werd in jaren '90 van twintigste eeuw op gemeentelijke monumentenlijst geplaatst de voormalige leslokalen niet. >> Meer

Voormalige Pastorie

Gemeentelijk monument. Gebouwd in jaar 1924. Statige en representatieve woning met fraaie voorgevel gebouwd voor de pastoor van de kerk. Tot jaar ?? fungeerde woning daadwerkelijk als woning voor de pastoor. Daarna werd het door het Kerkbestuur verhuurd. In jaar 2003 werd de woning verkocht door het Kerkbestuur aan een particulier.

Omschrijving monument. Letterlijke tekst. >> Meer