Wie zijn wij ?

Deze website is gemaakt door en wordt onderhouden door de Stichting Geschiedenis Melderslo (1972-heden).

De kernactiviteit van de Stichting is: het verzamelen van informatie van en over het dorp Melderslo. U moet hierbij onder andere denken aan krantenknipsels, bidprentjes, foto's, films en geluidsopnamen. Ook beschikken wij over notulen en jaarverslagen van alle verenigingen in Melderslo. De door ons verzamelde informatie is gearchiveerd, in een eigen archiefruimte (met gereguleerde luchtvochtigheid) onder in de kelder van de kerk. Ze is niet alleen gearchiveerd ze is ook snel raadpleegbaar ('offline' voor internetgebruikers!) via een computerprogramma.

help ons Dit digitale archief is ten dode opgeschreven zonder uw hulp. Heeft U ontbrekende foto's, bidprentjes, bijnamen, kaarten of zaken waarvan u bijna zeker weet "dat hebben zij niet" help ons dan.

Foto's van ons in 1975, 1993 en 2006: