Nieuwsbrief juli 2007: Wist u dat ... Streekmuseum, Nationaal Asperge- en Champignionmuseum De Locht niet gehuisvest is in de boerderij die op de oudste kaarten als boerderij De Locht aangeduid wordt? Dit is de boerderij van ...

De oudste kaart waar boerderij De Locht op vermeld staat is de Tranchot kaart (1803-1820). Op deze kaart staat boerderij De Locht op de plaats van motorcamping ‘D'n Toerstop', Broekhuizerdijk 27, te Melderslo. Destijds stond deze boerderij alleen aan de rand van een ontginningsveld, omringd door woeste grond. De oudste vermelding van De Locht is 400 jaar ouder. In 1423 was het een leengoed van Johan van Broekhuizen. Die had een stuk land “geheten den Borchcamp, schietende an dat Moelenbroeck an der Locht.”

In de loop der eeuwen wisselden de eigenaren en pachters elkaar snel af. In deze periode - voor de introductie van kunstmest - was het een karig bestaan op de zandgrond. De pacht en/of de belasting kon meestal maar net opgebracht worden. In 1859 werd met het overlijden van Jacob Bussemakers de 24 hectare grond van de Locht verdeeld. Boerderij De Locht ging naar weduwe Johanna van den Berg. De twee dochters Theodora en Anna Maria kregen een gedeelte van de grond en bouwden hier twee kleine boerderijen op. In de boerderij van Anna Maria Wijnen-Bussemakers is sinds 1990 Streekmuseum, Nationaal Asperge- en Champignionmuseum De Locht gehuisvest. Op de kaart van 1890 zijn De Locht en de boerderij van Theodora en Anna Maria te zien.

Op de kaart van 1935 en de kaart van 1993 komt de “Locht” ook voor. De naam moet hier gelezen worden als naam voor het (voormalige) ontginningsveld “Locht” en de boerderij hieraan gelegen in de Noord-Westelijke hoek.


Meer achtergrondinformatie:

  1. Op www.geschiedenismelderslo.nl staan verschillende oude kaarten van Melderslo. Klik hier voor rechtstreekse toegang
  2. Foto's van de boerderij De Locht = D'n Toerstop
  3. Foto's van de boerderij van Theodora en Anna Maria