Nieuwsbrief juni 2007: Wist u dat ... de kerk glas-in-loodramen heeft, gemaakt door de beroemde glazenier Joep Nicolas?

Dat Alphons Boosten architect van de Sint-Odakerk is, is bij velen bekend. Wat aanzienlijk minder mensen weten, is dat de glas-in-loodramen van de kerk zijn gemaakt door de beroemde glazenier en kunstschilder Joep Nicolas (Roermond 1897- Tegelen 1972). De twee ramen in de linker transeptarm tonen de evangelisten Mattheüs en Marcus. In de rechter transeptarm zijn Lucas en Johannes te zien. De vier evangelisten zijn afgebeeld met hun symbolen. Het grote raam links in het priesterkoor stelt het zaaien van het graan, het oogsten, het dorsen en het eten van het brood voor. Het grote raam rechts is getiteld Het Laatste Avondmaal en beeldt het planten van de wijnstokken, het oogsten van de druiven, het uitpersen en het drinken van de wijn uit. Nicolas vervaardigde de ramen in 1954. Al voor de Tweede Wereldoorlog had hij grote roem verworven met het maken van gebrandschilderde ramen in tientallen kerken en openbare gebouwen. De oorlog bracht hij door in de Verenigde Staten. Na de bevrijding pendelde hij op en neer tussen zijn huis op Long Island en Nederland. In 1958 keerde hij definitief terug naar zijn Limburgse roots en vestigde zich in Steyl. Onbeantwoord is nog de vraag hoe zo’n wereldburger in dit toch nietige Melderslo terechtkwam. Wist pastoor Teeuwen hem hiertoe te bewegen? Was het architect Boosten die de contacten met hem legde? Wie het weet, mag het zeggen!

Meer achtergrondinformatie

  1. Op www.geschiedenismelderslo.nl zijn afbeeldingen van alle door Joep Nicolas voor de Melderslose kerk gemaakte ramen te zien. Klik hier voor rechtstreekse toegang
  2. Voor glas-in-lood in een breder perspectief ga naar: Glas-in-lood in Euregio Rijn-Maas-Noord
  3. Biografische informatie Joep Nicolas: bij Instituut voor Nederlandse Geschiedenis of Wikipedia