Geschiedenis Melderslo in een notedop

Eerste sporen

Duizenden jaren geleden moeten er al mensen gewoond en geleefd hebben in Melderslo. De geschiedenis van het dorp is vooral bepaald door de landbouw. De natuurlijke omstandigheden voor landbouw waren ongunstig. Arme zandgronden overheersten. Grote heidevelden bepaalden het aanzien. De eerste bewoners vestigden zich aan de rand van hoger gelegen grond. Die was wel geschikt voor akkerbouw. Zo ontstonden geleidelijk de gehuchten Melderslo en Eikelenbos.

Landbouw

Eeuwenlang bestonden Melderslo en Eikelenbos uit enkele tientallen boerderijen. Tot aan het begin van de twintigste eeuw woonden er niet meer dan een paar honderd mensen. Ze leefden bijna allemaal van de landbouw. De meeste boeren beschikten over enkele stuks vee en een beetje akkerbouw- en weidegrond. De opbrengsten waren normaal gesproken net voldoende om te overleven. Maar als er ziektes of droogte heersten, kregen de mensen het al snel moeilijk.

School en kerk

Belangrijk voor de ontwikkeling van Melderslo was dat de boeren rond 1900 over kunstmest konden beschikken. Vanaf dat moment kon men de heidevelden ontginnen. Ze werden omgezet in akkerland. Het aantal inwoners van Melderslo begon toen te groeien. Daarom besloot de gemeenteraad van Horst in 1916 om een school te bouwen in Melderslo. De school was in 1917 klaar. Het dorp had nu zijn eerste gemeenschappelijke gebouw.

Maar wat is een dorp zonder kerk? De inwoners van Melderslo en Eikelenbos gingen altijd in Horst naar de kerk. Een eigen kerk in Melderslo bouwen was wel duur. Vanaf 1919 verzamelden de bewoners op allerlei manieren geld. Twee jaar later was er zoveel geld bijeengebracht, dat de bouw van de kerk kon beginnen. In december 1921 werd de kerk geopend.

Door de bouw van de school en de kerk was Melderslo eindelijk een echt dorp geworden. Er werden nu ook allerlei clubs en verenigingen opgericht.

Kerk verwoest

Ook Melderslo kreeg van 1940 tot 1945 te maken met de Tweede Wereldoorlog. Maar de verwoestingen waren minder groot dan op veel andere plaatsen. Alleen de kerk liep onherstelbare schade op. Meer WOII >>

Pas in 1953 werd een nieuw kerkgebouw in gebruik genomen. In de jaren daarna werden rond de kerk veel nieuwe woningen gebouwd. Winkels waren er altijd maar heel weinig in Melderslo.

Groei in inwoners en welvaart

Kort na de Tweede Wereldoorlog woonden er in Melderslo elfhonderd mensen. Nu ligt het aantal inwoners rond de tweeduizend. Niet alleen het aantal inwoners, maar ook de welvaart groeide. De bedrijven in de landbouw en veeteelt werden steeds groter.

Tuinbouw en asperges- en champignonteelt werden in Melderslo heel belangrijk. Maar de inwoners werkten niet meer alleen in de landbouw. Veel mensen vonden werk buiten Melderslo. Ze gingen vooral werken in de industrie en in de dienstverlening. Ook kwamen er steeds meer mensen te wonen die niet in het dorp waren geboren.

 

Tijdsbalk Melderslo

! In bewerking!

Melderslo in de loop der eeuwen

 • Landschap voor dat er mensen waren. Water en zand: Kaart
 • Pre-historie. "Stein-groep" die gebruik maakte van vuurstenen bijlen afkomstig uit het vuursteenmijnbouwcentrum op de Lousberg bij Aken. Dit is 100 km vanaf Melderslo. Kaart
 • Romeinen. Stamgebied van Euberonen tijdens Julius Ceasar: Kaart
 • Romeinen. 47-270. Dichtbij de romeinse weg Nijmegen-Cuyk-Blerick: Kaart
 • Hertogdom/ Graafschap Gelre tot 1280: Kaart
 • Hertogdom/ Graafschap Gelre na 1334: Kaart
 • Guliks tot 1543: Kaart
 • Na 1641 Zuidelijke Nederlanden: Kaart
 • Tot 1785 Pruisisch: Kaart
 • Franse tijd
 • Onstaan van Staat der Nederlanden
 • 20e eeuw:
  • ca 1930 electriciteit
  • ca 1930 telefoon
  • Tweede Wereldoorlog en in herfst 1944 razzia Noord-Limburg
  • ca 1950 geasfalteerde wegen
  • ca 1965 stromend kraanwater
  • ca 1970 openbare riolering
  • ca 1980 gas